Kurs dla instruktorów fitness oraz trenerów personalnych, pracujących lub zamierzających pracować z kobietami po porodzie.

Termin: 15-16 luty 2019, piątek 9.00 - 18.00, sobota 9.00 - około 14.00

Cena: 800zł

Cele kursu:

Umiejętność doboru obciążeń treningowych do stanu mięśni brzucha i mięśni dna miednicy u kobiet po porodzie.

Tematyka kursu

Zasady doboru obciążeń treningowych na podstawie wiedzy o późnym połogu i zaburzeniach dna miednicy. Współpraca na linii trener fitness – fizjoterapeuta. Trening jako kontynuacja fizjoterapii połogowej, terapii dna miednicy.

Ramowy program kursu

DZIEŃ I- . 9.00 – 18.00

 1. Anatomia, fizjologia, biomechanika.

 • Podstawy anatomiczno – fizjologiczne.

 • Anatomia - uproszczony model anatomii dna miednicy i powłok brzucha

 • Biomechanika i koordynacja mięśniowa powłok brzucha i dna miednicy

 • Uwarunkowania mięśniowo - powięziowe dna miednicy i powłok brzucha

 1. Funkcje dna miednicy

 • Podstawy funkcji dna miednicy

 • Anatomia a funkcje dna miednicy

 • Analiza EBM (Evidence Based Medicine)

 1. Zaburzenia dna miednicy

 • Podstawowy podział zaburzeń dna miednicy

 • Specjalizacje medyczne a zaburzenia dna miednicy

 • Analiza EBM

 • Trening fitness jako wsparcie terapii dna miednicy

 • Bezpieczeństwo treningu fitness w kontekście zaburzeń dna miednicy

 • Kwalifikacja pacjenta/pacjentki do treningu fitness.

 • Pacjenci wymagający konsultacji specjalistycznych

 • Standardy European Association of Urology

 1. Powłoki brzucha

 • Zaburzenia struktury i funkcji powłok brzucha

 1. Strategia usprawniania - trener i fizjoterapeuta

 • Usprawnianie dna miednicy i powłok brzucha a Evidence Based Medicine

 • Cele treningowe u kobiet po porodzie

 • Cele treningowe u pacjentów z zaburzeniami dna miednicy

 • Współpraca fizjoterapeuta - trener fitness

 • Współpraca trener fitness – fizjoterapeuta

ZADANIE NA NASTĘPNY DZIEŃ: przygotowanie ćwiczeń przez uczestników kursu.

DZIEŃ II – 9.00 – 14.00 / 15.00

CZĘŚĆ WARSZTATOWA

 • Prezentacja przygotowanych ćwiczeń

 • Analiza ćwiczeń pod kątem teorii z pierwszego dnia

 • "Burza mózgów"

Podsumowanie kursu, rozdanie dyplomów.

Miejsce kursu:  "Dobry Początek", os. Powstańców Warszawy 6 L / Ł, Poznań,

Zapisy: marketing@terapiadnamiednicy.pl