Terminy kursów, cennik i regulamin

         Cena: 4700zł              
        Cena: 4600zł

*Należy ukończyć kurs „Fizjoterapia dna miednicy”

          Cena: 4300zł                

*Należy ukończyć kursy „Fizjoterapia dna miednicy” oraz „Techniki zaawansowane”

           Cena: 2700zł            

* należy ukończyć kurs „Fizjoterapia dna miednicy” oraz „Techniki zaawansowane.”

          Cena*: 600zł               

*Rabaty dla osób, które ukończyły inne kursy

Wszystkie kursy odbywają się w Poznaniu, w godzinach 9.00 – 18.00, z przerwą obiadową i 2-3 krótszymi przerwami.

Osoby, które chcą ukończyć więcej, niż jeden kurs w ciągu roku, mogą uzgodnić z nami płatność w pasujących ratach (bez odsetek).

MIEJSCE KURSÓW

Klub dla Rodzin „Dobry Początek”
Os. Powstańców Warszawy 6L/Ł
Poznań

Regulamin

 1. Organizatorem kursu jest firma „Dobry Początek”  Michał Koszla w Poznaniu.
 2. Uczestnikami kursów mogą być fizjoterapeuci posiadający dyplom magistra lub będący na ostatnim roku studiów magisterskich.
 3. W przypadku uczestnictwa studenta ostatniego roku certyfikat ukończenia zostanie wysłany po przesłaniu nam skanu dyplomu magistra.
 4. Kwalifikacja na kurs odbywa się poprzez zgłoszenie mailowe z podaniem danych: imię, nazwisko, stopień naukowy, miasto zamieszkania oraz telefon kontaktowy, numer PWZF, a przy braku numeru – skan dyplomu ukończenia studiów lub potwierdzenie nauki na ostatnim roku studiów magisterskich.
 5. Po otrzymaniu maila zwrotnego o zapisaniu na listę, prosimy, aby w terminie 7 dni wpłacić zaliczkę potwierdzającą rezerwację miejsca w wysokości:
  -300 zł na kurs Fizjoterapia w połogu
  – 500zł na kursy: Fizjoterapia dna miednicy, Techniki zaawansowane, USG w fizjoterapii

 6. W przypadku zapisu w terminie krótszym, niż miesiąc przed rozpoczęciem kursu, prosimy o dokonanie wpłaty zaliczki w terminie do 3 dni roboczych.

 7. Brak wpłaty zaliczki w odpowiednim terminie skutkuje skreśleniem z listy. Organizator może na prośbę uczestnika przedłużyć termin wpłaty zaliczki. 

 8. W przypadku rezygnacji z kursu w terminie do 3 tygodni przed jego rozpoczęciem, zaliczka jest zwracana w całości, w terminie od 20 do 14 dni – zwrot połowy zaliczki, w terminie poniżej 13 dni – zaliczka nie jest zwracana. Rezygnacja z kursu jest przyjmowana wyłącznie drogą e-mailową (decyduje data wysłania e-maila).
 9. Wszystkie kursy są praktyczne: obowiązuje na nich strój sportowy.
 10. Na kursach terapii dna miednicy uczestnicy przeprowadzają diagnozę oraz elementy terapii na sobie nawzajem. Obowiązują więc zasady tajemnicy medycznej.
 11. Uczestnicy kursów terapii dna miednicy zapewniają sobie we własnym zakresie sterylne rękawice w swoim rozmiarze (minimunm 30 par). Przed rozpoczęciem kursu zobowiązani są poinformować o ewentualnym uczuleniu na latex.
 12. Uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne oraz certyfikat ukończenia kursu

DANE DO OPŁATY ZA KURS:
„Dobry Początek” Michał Koszla
 94 1020 4027 0000 1902 1504 2512 
TYTUŁ PRZELEWU ZA ZALICZKĘ:  
„Zaliczka na kurs – termin – imię i nazwisko uczestnika