Strategie indywidualizowane. Fizjoterapia z wykorzystaniem diagnostyki USG (stopień III)

Kurs wyłącznie dla fizjoterapeutów, którzy ukończyli wcześniejsze 2 stopnie kursów Fizjoterapia dna miednicy. Zalecane jest także ukończenie kursu „Fizjoterapia w połogu”

PROGRAM:
1. Warsztat 1
Nowe zastosowania technik zabiegowych
2. Wykład
Aktualizacja EBM
3. Warsztat 2 – Trudności w terapii
prezentacja przypadków – analiza zaburzeń, poszukiwanie rozwiązań, symulacja terapii.
4. Wykład – praca z USG
5. Zasada działania. Zastosowanie USG w praktyce fizjoterapeuty. Analiza obrazu USG: diagnostyka funkcjonalna, analiza postępów terapeutycznych
6. Warsztat 3 – praca z USG
7. Obsługa aparatu. Regulowanie obrazu, dobór głowicy
8. Ćwiczenia z USG
Poszukiwanie diagnozowanych struktur
9. Ćwiczenia
Doskonalenie technik terapeutycznych
10. Wykład
Zastosowanie technik terapeutycznych skojarzonych z analizą USG: Poszukiwanie zaburzeń. Praktyczne zastosowanie techniki. Analiza skuteczności – kontrola USG
11. Ćwiczenia z USG – część 2
Zastosowanie technik terapeutycznych skojarzonych z analizą USG: Poszukiwanie zaburzeń. Praktyczne zastosowanie techniki. Analiza skuteczności – kontrola USG
12. Warsztat 4 – Analiza przypadków: Zaburzenia dna miednicy.
Opisy przypadków. Zastosowana terapia. Przebieg terapii (powikłania, postępy). Efekt końcowy
13. Ćwiczenia
Trening w doborach parametrów EMS
14. Warsztat nr 5 – Analiza przypadków: Zaburzenia powłok brzucha
Opisy przypadków Zastosowana terapia Przebieg terapii (powikłania, postępy) Efekt końcowy
15. Podsumowanie szkolenia